№4 / 2010

 1. Petrov V.N., Lapotnikov V.A.
 2. Ryaskin A.N., Ryaskin A.N.
 3. Zhuravskaya I.M., Petrov V.N., Lapotnikov V.A.
 4. Zelenova N.A.
 5. Grigoryev K.I., Solovyeva A.L.
 6. Pavlova A.N., Petrova A.I.
 7. Sadchikov I.A., Khokhlova E.A.
 8. Zelinskaya D.I., Sarycheva S.Ya., Terlitskaya R.N.
 9. Aleksandrova A.M., Prokhorenko I.D., Nikitina T.P.
 10. Putintsev A.N., Shmeleva N.N., I.V. Tarasova I.V., S.E. Tsyplenkova S.E.
 11. Brysiewicz P., Uils L.R.
 12. Bessonov Yu.O.