№5 / 2010

 1. Nasybullina N.M., Krivoshapko G.M., Krivoshapko S.V.
 2. Belova O.S., Koshcheyeva N.A.
 3. Kildiyarova R.R.
 4. Yamshchikova E.V., Petrova A.I., Turkina N.V.
 5. Malshchukova Yu.A., Petrova A.I., Turkina N.V.
 6. Afanaskina M.S., Katsero O.V., Nikitina N.P.
 7. Sverchkova L.S., Head Nurse, Komarova N.A.
 8. Postnikov S.S.
 9. Retnev V.M.
 10. Poskotina M.I.
 11. Shalygin L.D., Loginov A.F., Zhivotneva I.V., Globa A.A.