№2 / 2017

 1. Timoshevsky A.A., Belykh V.G., Chizh I.M.
 2. Rusanov S.N., .Avkhimenko S.N.
 3. Tretyakov N.V., Afonskaya T.A.
 4. Legeza V.I., Timoshevsky A.A., Grebenyuk A.N.
 5. Belykh V.G., Timoshevsky A.A., Kushnir L.A., Chizh I.M.
 6. Yurkov A.V.
 7. Gavryuchenkov D.V., Afanasyev O.N., Lemeshchenko E.Yu.
 8. Mikhalkov M.A., Afanasyev O.N., Lebedenko E.Yu.
 9. Volkov V.E., Golenkov A.V., Volkov S.V.
 10. Chernova N.N., Balykova O.P., Epifanova O.V., Ritaeva L.I.
 11. Babenko O.V., Karpenko I.V., Sheptak E.A.
 12. Kirgueva R.A.
 13. Konovets L.N., Lopatina T.N.
 14. Chizh I.M., Karpenko I.V.