№7 / 2019

 1. Skvortsov V.V., Tumarenko A.V., Vvedensky S.A., Belova Yu.A., Elistratov D. G.
 2. Mukhtarov T.A., Skvortsov V.V.
 3. Molchanova I.V., Skvortsov V.V., Tumarenko A.V.
 4. Khalilova U.A., Tumarenko A.V., Skvortsov V.V.
 5. Pashkov P.D., Skvortsov V.V., Tumarenko A.V., Mukhtarov T.A.
 6. Vvedensky S.A., Khalilova U.A., Skvortsov V.V., Belova Yu.A.
 7. Skvortsov V.V., Lunkov M.V., Skvortsova E.M.
 8. Nemtyreva L.F., Grigoryev K.I., Balashova I.V.
 9. Poselyugina O.B., Korichkina L.N., Borodina V.N., Al-Galban L.N.
 10. Snegireva T.G., Shadrina Yu.E.
 11. Tsyganovkina L.F.