Журнал включен в российские и международные библиотечные и реферативные базы данных
РИНЦ (Россия)
EBSCO
Ulrichsweb

DERMATOMYOSITIS AS A REPRESENTATIVE OF SYSTEMIC DISEASES

DOI: https://doi.org/10.29296/25879979-2019-07-03
Issue: 
7
Year: 
2019

I.V. Molchanova; V.V. Skvortsov, MD; A.V. Tumarenko, Cand. Med. Sci. Volgograd State Medical University 1, Pavshikh Bortsov Square, Volgograd 400066, Russian Federation

The paper presents the classification, etiology, pathogenesis, approaches to the diagnosis of dermatomyositis, a systemic connective tissue disease.

Keywords: 
systemic diseases
dermatomyositis
diagnosis
careReferences: 
  1. Detskaja revmatologija: rukovodstvo dlja vrachej. Pod red. A. A. Baranova, L.K. Bazhenovoj. M.: Meditsina, 2002.
  2. Nasonova V.A., Astapenko M.G. Klinicheskaja revmatologija. M.: Meditsina, 1998.
  3. Sajkova L.A., Alekseeva T.M. Hronicheskij polimiozit. M.: Foliant, 2000.120 s.
  4. Sigidin Ja. A., Guseva N. G., Ivanova M. M. Diffuznye bolezni soedinitel'noj tkani. M.: Meditsina, 1994.
  5. Revmatologija. Natsional'noe rukovodstvo: M.: GEOTAR-Media, 2008; 746.
  6. Revmatologija. M.: GEOTAR-Media, 2011; 752.
  7. Revmatologija. T.N. Bortnaja (red.). SPb.: Eksmo, 2010; 624.
  8. RLS – DOKTOR 2010: Revmatologija. (Vyp. 14). SPb., 2010; 416.
  9. Skvortsov V.V., Tumarenko A.V., Odintsov V.V., Skvortsova E.M. Sovremennye problemy diagnostiki i lechenija revmatoidnogo poliartrita. Terapevt. 2010; 11: 18–27