Журнал включен в российские и международные библиотечные и реферативные базы данных
РИНЦ (Россия)
Регистрационное агентство DOI 
Ulrichsweb

№all / 2009

 1. Petrov V.N.
 2. Ivanova O.P., Petrov V.N., Zhuravskaya I.M.
 3. Zhuravskaya I.M., Petrov V.N., Ivanova O.P.
 4. Turkina N.V., Ignatova G.Ya., Darsht N.G.
 5. Belyaev A.L., Burtseva E.I.
 6. Pokrovsky A.V., Kolosov R.V.
 7. Gudkova T.I.
 8. Torchinsky N.V., Brazhnikov A.Yu.
 9. Shirokova N.V.
 10. Pozdnyakova O.G.
 11. Filippova N.V., Danilina T.U., Rotmirova O.A.
 12. Beskakotova I.N., Turkina N.V.
 13. Ibragimov A.
 14. Kornev I.I., Baranov G.A., Ulyanov V.I.
 15. Turkina N.V., Beskakotova I.N.
 16. Marchuk N.P.
 17. Shubina L.B.
 18. Abramova Yu.A., Lutikov A.S.
 19. Ostrovskaya I.V.
 20. Shapovalov K.V., Ramonova L.P., Berkun A.V.
 21. Larionova O.V.
 22. Tatarinova I.V., Pichugina E.V.
 23. Grigoryev K.I.
 24. Ivanov A.V.
 25. Vasilyev S.V., Larionova O.V.
 26. Shestakova V.N., Molotkov O.V.
 27. Gatseva P., Petrova G., Sidzhimova
 28. Golubkova G.I.
 29. Blackman A.
 30. Babin S.M., Shuvalova T.V.
 31. Golenkov A.V., Ronzhin A.A.
 32. Salmina-Khvostova O.I., Salmina I.S.
 33. Golenkov A.V.
 34. Tabakov V.A.
 35. Khudyakov A.V., Smirnova O.Yu.
 36. Shapovalov K.V., Berkun A.V., Ramonova L.P., Sokol V.A.
 37. Ivleva S.A., Shubina L.B.
 38. Volkov I.K.
 39. Boikov V.P, Likhutina O.G., Golenkov A.V.
 40. Bugonova E.V., Turkina N.V., Koshcheyeva N.A.
 41. Golubev V.G., Krupatkin A.I., Zeinalov V.T., Merkulov M.V., Kuzmichev V.A.
 42. Shostak N.A., Pravdyuk N.G.
 43. Polyakov S.V., Grigoryev K.I., Egorenkov A.M.
 44. Koroleva I.P., Alfimova I.V., Turkina N.A., Apresyan A.Yu.
 45. Kosarev V.V., Babanov S.A.
 46. Shirokova N.V.
 47. Zatsepilina V.V., Lutikov A.S.
 48. Volkov I.K.
 49. Petrov V.N.
 50. Zakharchuk A.G., Petrov V.N.
 51. Dasko T.G., Petrov V.N.
 52. Yashin V.N.
 53. Popov I.A.
 54. Dmitriyeva M.G.
 55. Kosarev V.V., Babanov S.A.
 56. Khrushcheva N.I.
 57. Manolake A., Negryan M.
 58. Tsutsunava M.R.
 59. Razumov A.N., Povazhnaya Ye.L.
 60. Novikova I.V.
 61. Zaitsev N.M., Avdonchenko T.E., Voronina L.Z.
 62. Grushina T.I.
 63. Koshcheyeva N.A., Turkina N.V., Koroleva I.P.
 64. Kosarev V.V., Babanov S.A.
 65. Smirnova M.E., Shubina L.B.
 66. Torchinsky N.V., Brazhnikov A.Yu.
 67. Kharchenko E.E., Lutikov A.S.
 68. Samsygina G.A.
 69. Kartelishev A.V.
 70. Mazankova L.N., Ilyina N.O.
 71. Grigoryev K.I.
 72. Novikov P.V.
 73. Botnikova E.A., Shirobokova I.V.
 74. Slavyanskaya G.I., Bodyakina E.L.
 75. Promyslova E.A.
 76. Plotnikova S.N., Kuzmenko L.V.
 77. Pichugina E.V.