Журнал включен в российские и международные библиотечные и реферативные базы данных
РИНЦ (Россия)
RINZ (RUSSIA)
Регистрационное агентство DOI (США)
DOI Registration Agency (USA)
Эко-Вектор (Россия)
Eco-Vector (Russia)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Director

№all / 2012

 1. Albitsky V.Yu., Odinayeva N.D., Maksimova V.O.
 2. Osipova A.I.
 3. Darmograi N.V., Maistrenko N.Yu., Aluf O.B.
 4. Kharybina E.A.
 5. Markova T.N.
 6. Sorokina A.V.
 7. Goldina E.A., Bruyeva I.A., Medvedeva O.S.
 8. Ostrovskaya I.V., Khan N.V.
 9. Domashenko A.A., Kozlov V.V., Plotkin V.Ya., Ivanov I.G., Gomon Yu.M.
 10. Kiritsa S.V.
 11. Egorova A.
 12. Zhivotneva I.V., Pirogov N.I.
 13. Myazhitova A.I., Turkina N.V.
 14. Spevakova E.A.
 15. Strakhov K.A., Rubtsova O.N., Makarova I.I., Pavlyuk N.G.
 16. Filenko A.B., Kivatskova O.N.
 17. Semenov D.Yu., Tonoyan A.G., Pankova P.A., Stepnov I.A., Chekmasov Yu.S., Mamsurov M.E.
 18. Koposov P.V., Nekhayev I.V., Ivanov A.A.
 19. Soboleva N.I., Petrov V.N., Lapotnikov V.A.
 20. Malkov A.E.
 21. Vedernikova A.S., Pyanykh A.V.
 22. Savova Z., Sidzhimova D.
 23. Svistunova E.V.
 24. Malova S.P., Novikova N.A.
 25. Ostrovskaya I.V.
 26. Zhelezkina E.V.
 27. Skripkin D.A., Vstavskaya T.I., Meteleva L.V.
 28. Stankevich Yu.V.
 29. Shamrai E.A.
 30. Ryauzov M.V.
 31. Filatova K.S.
 32. Serova L.D.
 33. Pryseva I.G., Pyanykh A.V.
 34. Gerasimova N.A.
 35. Andonova A.
 36. Andryukova S.B.
 37. Veretennikov D.A., Veretennikova A.Yu., Turkina N.V.
 38. Karpenko I.V.
 39. Babenko O.V., Avkhimenko M.M.
 40. Trifonov S.V., Tretyakov N.V., Avkhimenko M.M.
 41. Kryukov A.E., Avkhimenko M.M., Konovalov S.V.
 42. Avkhimenko M.M., Karpenko I.V., Tretyakov N.V.
 43. Mikhal’kov M.A., Avkhimenko M.M., Karpenko I.V.
 44. Nemkovich T.V., Turkina N.V.
 45. Tretyakov N.V.
 46. Moiseyeva Z.I., Moiseyeva N.V.
 47. Filippov N.E., Ignatina I.M.
 48. Zelenova N.A., Skripkin D.A., Vstavskaya T.I., Meteleva L.V.
 49. Golenkov A.V., Meshchaninova V.P., Filonenko A.V.
 50. Zozulina N.A., Rutenburg E.A., Petrovskaya I.V., Oznobikhina O.F.
 51. Toncheva S., Tsvetkova T.
 52. Turkina N.V., Bosova L.A., Koroleva I.P., Cherchevich A.S.
 53. Mikhaldyko N.P., Petrova V.B.
 54. Pavlova N.A., Petrova V.B.
 55. Ivashchenko S.V., Turkina N.V.
 56. Spasskaya V.V., Filenko A.B.
 57. Petrova V.V., Filenko A.B.
 58. Koroleva I.P., Turkina N.V.
 59. Belobrova O.V., Petrova A.B.
 60. Svistunov A.A., Shubina L.B., Gribkov D.M.
 61. Zelenova N.A.
 62. Ivanenko O.Yu.
 63. Ovchinnikova E.G.
 64. Nasybullina N.M.
 65. Sergeyeva V.E., Markov D.S., Golenkov A.V.
 66. Tarasov G.A., Baranova N.A., Stepanova N.A.
 67. Tavinova N.A., Baranova N.A., Sapozhnikov S.P., Malakhova E.P., Tolstova L.P.
 68. Karimova E.G., Petrova Z.P., Nikitina A.N., Leontyeva V.G., Baranova N.A.
 69. Baranova N.A., Aleksandrova M.M., Ivanova L.F.
 70. Voropayeva L.A., Golenkov A.V., Averin A.V.
 71. Golenkov A.V.
 72. Dasko T.G., Petrov V.N.
 73. Balkanska P.A.
 74. Nikishina N.V., Gazheyeva A.V.
 75. Egelskaya I.L.
 76. Sitnikova I.E., Ostrovskaya I.V.
 77. Mirokhina M.Yu.
 78. Sopin S.A.
 79. Starodubtsev V.V.
 80. Briko N.I.
 81. Grigoryev K.I.
 82. Simonova E.G.
 83. Mazankova L.N., Grigoryev K.I.
 84. Zhivotneva I.V., Kudryavtsev A.N., Chizhov A.G., Kulabukhov V.V.
 85. Makarikova T.I.
 86. Yurchenko S.A.
 87. Amelchenko O.A., Turkina N.V.
 88. Loginova Yu.N., Kartasheva E.D.
 89. Kulabukhov V.V., Zhivotneva I.V.
 90. Malkov A.E.
 91. Нmelevskaya V.V.
 92. Kudryashova O.M., Pyanykh A.V.
 93. Grigoryev K.I.
 94. Geppe N.A., Rozinova N.N., Volkov I.K., Mizernitsky Yu.L.
 95. Shcherbakova M.Yu., Poryadina G.I.
 96. Khavkin A.I.
 97. Avkhimenko M.M.
 98. Sidorova L.N.
 99. Loginova Yu.N., Kartasheva E.D.
 100. Malkov A.E.

Pages