Журнал включен в российские и международные библиотечные и реферативные базы данных
РИНЦ (Россия)
Регистрационное агентство DOI (США)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Director

№4 / 2021

 1. PETROVА S.N.
 2. Radysh I.V., Kostsova N.G., Shadrina Yu.E., Snegireva T. G., Semin D.A.
 3. Yadreyeva N.I., Okhlopkova S.A.
 4. Malysheva L.G., Lozovskaya M.A.
 5. Makarova M.M., Fedorova E.M.
 6. Il’inova Yu.G., Maimistrov D.N., Presnyakova V.V., Kochanova I.A., Lisitsky D.S., Davydova E.M.
 7. Nurgozhin T.S., Sakipova Z.B.
 8. Demidova T.V., Ufimtseva N. A.
 9. Skvortsov V.V., Ponomareva A.R.
 10. Dzhopua I.D., Kostsova N.G., Nikitin I.S., Taniia R.V., Dogotar O.A.
 11. Gribovskaya G.A. Abdin А.А.
 12. None
 13. Kaspruk L.I.
 14. Voronova E.