Журнал включен в российские и международные библиотечные и реферативные базы данных
РИНЦ (Россия)
RINZ (RUSSIA)
Регистрационное агентство DOI (США)
DOI Registration Agency (USA)
Эко-Вектор (Россия)
Eco-Vector (Russia)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Director

№all / 2010

 1. Новикова М.С., Кощеева Н.А.
 2. Кимбаровский С.М., Петрова А.И.
 3. Туркина Н.В., Королева И.П., Кощеева Н.А.
 4. Юбрина И.В., Босова Л.В.
 5. Иванникова А.А., Петрова А.И.
 6. Цветкова М.П., Королева И.П.
 7. Стороженко О.С., Петрова А.И.
 8. Пинчук И.В.
 9. Герасимчук Т.В.
 10. Туркина Н.В., Петрова А.И., Кощеева Н.А., Королева И.П.
 11. Позднышева С.Ю.
 12. Волочаева М.В., Филиппова Н.В.
 13. Гусева Л.В.
 14. Юрченко С.А.
 15. Чунина А.Ю., Ашмарин М.П., Булыгина И.Е., Голенков А.В.
 16. Мосолова Е.В., Гуляева Л.П., Филиппова Н.В., Лазарева И.Г.
 17. Лобанов И.Ю.
 18. Тилис С.Ю.
 19. Марченко А.М.
 20. Федоренко Т.В.
 21. Миляева Ю.В.
 22. Зинкер Г.М., Шилюк Т.О.
 23. Островская И.В.
 24. Цветков Д.А.
 25. Бражников А.Ю., Камынина Н.Н.
 26. Филимонова Т.В., Москалёва Ю.А.
 27. Бирюкова Н.А., Кочанов А.М.
 28. Голенков А.В., Тарасов Г.А., Никитина А.Н., Петрова З.В., Андреева А.П.
 29. Фокина О.В.
 30. Рябчинская Н.П., Бирюкова Л.В., Юдина А.И.
 31. Отюцкая О.С., Пьяных А.В.
 32. Пердомини М., Труцци Б.
 33. Ван Сон К., Шесслер М., Оверэлл Д., Островская И.В.
 34. Петров В.Н., Лапотников В.А.
 35. Ряскин А.Н., Петров В.Н.
 36. Журавская И.М., Петров В.Н., Лапотников В.А.
 37. Зеленова Н.А.
 38. Григорьев К.И., Соловьева А.Л.
 39. Павлова А.Н., Петрова А.И.
 40. Садчикова И.А., Хохлова Е.А.
 41. Зелинская Д.И., Сарычева С.Я., Терлецкая Р.Н.
 42. Александрова А.М., Прохоренко И.Д., Никитина Т.П.
 43. Путинцев А.Н., Шмелева Н.Н., Тарасова И.В., Цыпленкова С.Э.
 44. Бризиевич П., Уилс Л.Р.
 45. Бессонов Ю.О.
 46. Насыбуллина Н.М., Кривошапко Г.М., Кривошапко С.В.
 47. Белова О.С., Кощеева Н.А.
 48. Кильдиярова Р.Р.
 49. Ямщикова Е.В., Петрова А.И., Туркина Н.В.
 50. Мальщукова Ю.А., Петрова А.И., Туркина Н.В.
 51. Афанаскина М.С., Кацеро О.В., Никитина Н.П.
 52. Сверчкова Л.С., Комарова Н.А.
 53. Постников С.С.
 54. Ретнев В.М.
 55. Поскотина М.И.
 56. Шалыгин Л.Д., Логинов А.Ф., Животнева И.В., Глоба А.А.
 57. Усенко О.И., Рябова Л.М., Святова С.С., Воронова Е.А., Бугорская Т.Е.
 58. Кучеренко В.З., Эккерт Н.В., Сучков А.В.
 59. Лапотников В.А., Петров В.Н.
 60. Осетрова Т.В., Островская И.В.
 61. Жолобова А.А., Кощеева Н.А.
 62. Торчинский Н.В., Бражников А.Ю.
 63. Зеленова Н.А.
 64. Лучак Я.
 65. Мелкумян А.С.
 66. Комарова С.А.
 67. Александрова О.В., Васнецова О.А.
 68. Пулькина В.П.
 69. Федина Т.Д.
 70. Сорокина Н.Ю.
 71. Медведева С.С.
 72. Сивкова О.И., Бирюкова Л.В., Юдина А.И.
 73. Бобрецова С.В., Плаксин В.А.
 74. Сопин С.А.
 75. Кудрявцева В.В., Петрова А.И.
 76. Трифонов С.Ф., Авхименко М.М.
 77. Пантелеева Л.Г.
 78. Николаев Е.Л., Орлов Ф.В., Трясугина М.А., Голенков А.В.
 79. Прохоренко Н.А., Кощеева Н.А., Туркина Н.В.
 80. Волосникова Н.И., Петрова Е.Ю., Старосельский Е.М.
 81. Зотина Н.В., Кощеева Н.А., Дармограй Н.В.
 82. Шеенко И.А., Кощеева Н.А., Королева И.П.
 83. Брынза Л.А., Петрова А.И., Туркина Н.В.
 84. Сорокина А.В.
 85. Григорьев К.И.
 86. Косарев В.В., Бабанов С.А.
 87. Ловыгина А.Б., Цыганова О.А.
 88. Николаева В.С.
 89. ЛаРокко С.А.
 90. Камынина Н.Н.