Нажмите на изображение журнала чтобы перейти на сайт журнала

Нажмите на эту строку чтобы перейти к Новостям сайта "Русский врач"

Журнал включен в российские и международные библиотечные и реферативные базы данных

РИНЦ (Россия)
Регистрационное агентство DOI (США)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)

№all / 2020

 1. None
 2. Григорьев К.И., Выхристюк О.Ф
 3. Марочкина Д.А., Константинова Н.В.
 4. Мазунова Д.А., Скворцов В.В., Затонский И.Е., Чалдышев М.В., Шевкун Е.И., Скворцова Е.М.
 5. Волков В.Е., Волков С.В., Чеснокова Н.Н.
 6. Колбасников С.В., Кононова А.Г., Белова Н.О., Нилова О.В., Авакова В.Э.
 7. Кузнецова А.Н., Амосова Е.А., Бородулин Б.Е., Калинкин А.В., Козлова О.С.
 8. Николаева И.А., Кулабухов А.С., Шульгина Л.Н.
 9. Комаров О.С., Беликова Т.В., Слесарева Е.А., Комарова М.О., Мустафин А.Г.
 10. Сулима Д.Л., Морозова М.Ц.
 11. Каспрук Л.И.
 12. None
 13. Иванова Е.А.
 14. Голдина Е.А., Лутиков А.С.
 15. Турчина Ж.Е., Фатьянова О.П.
 16. Романов И.Н., Князева М.В., Сорокина О.А., Тюменков Ю.О.
 17. Логинова Ю.Н., Животнева И.В.
 18. Худяков А.В., Морозова А.С., Шуненков Д.А.
 19. Уваров И.А., Черенков А.А., Нафиков А.Р.
 20. Голенков А.В., Филоненко В.А., Сергеева А.И., Филоненко А.В.
 21. Захаров Р.И., Уваров И.А., Иванова Г.Р.
 22. Григорьев К.И., Богомаз Л.В., Соловьева А.Л., Вартапетова Е.Е.
 23. Пельтихина О.В., Пикалова Л.П., Морозов А.М.
 24. Романова А., Пасерба С., Клюева Н., Рахимова Р.
 25. Нагибина Ю.В., Захарова Л.А.
 26. Свиридова Т.Б., Антипова И.Н., Карибян К.В.
 27. Комарова В.
 28. None
 29. Петрова С.
 30. Потупчик Т. В., Белых И. Л., Лебедева П. Ю.
 31. Ходжаян А.Б, Федько Н.А., Маяцкая Н.К., Горбунова В.В.
 32. Шадрина Ю. Е., Биненко Е. В., Снегирева Т. Г.
 33. Пьянзова Т.В., Вежнина Н.Н., Сиволозская Н.С.
 34. Яковлева Е.В., Бородулин Б.Е.
 35. Петрова Е. В., Панина Е.С., Родина О. П., Полубояринов П. А., Радченко Л. Г., Галеева Р. Т., Мусатова Л. А.
 36. Юмцунова Н. А.
 37. Максименко Л.Л., Хрипунова А.А., Максименко Е.В.
 38. Коротина Е. В.
 39. Балохина Т.
 40. Журавлев Д.
 41. Снегирева Т. Г., Косцова Н.Г.
 42. Мурашко М.
 43. Демидова Т. В.
 44. Каспрук Л.И.
 45. Туркина Н. В.
 46. Каспрук Л.И.
 47. Консон К., Фролова Е. В.
 48. Димитриева C. В.
 49. Мосман Э.В., Мурадова Х.М., Сатуева Э.Ж, Скворцов В.В.
 50. Павленко Е.В.
 51. Новикова Н. С., Кузьмина Т. Н., Морозов А. М., Морозова А. Д., Сергеев А. Н.
 52. Комаров О.С., Гусева М.Р., Слесарева Е.А., Комарова М.О.
 53. Бездеткина Д.
 54. Трошина Т.
 55. Крючкова А.В., Вавилова О.В., Пономарева В.В., Муковнина Н.В., Смирнова С.Т.
 56. Копырина С.А.
 57. Акименко Г.В., Селедцов А.М., Кирина Ю.Ю.
 58. Калинченко Е.И., Ушакова И.А., Скворцов В.В.
 59. Новокрещенова И.Г., Новокрещенов И.В., Семикина Н.А., Чунакова В.В.
 60. Пинина Е.Ю., Пирогов С.С., Зарубина Н.Ю., Водолеев А.С., Карпова Е.С., Каприн А.Д.
 61. Шкарин В.В., Ивашев В.В., Емельянова О.С., Симаков С.В., Cкворцов В.В., Малякин Г.И.
 62. Мирзарахимова К.Р.
 63. Трифонов В.Д., Эйберман А.С.
 64. Странцова Н.
 65. Странцова Н.
 66. Ходжаян А.Б., Федько Н.А., Калмыкова А.С.
 67. Акименко Г.В.
 68. Акименко Г.В., Селедцов А.М., Кирина Ю.Ю.
 69. Туркина Н.В.
 70. Трифонов В.Д., Эйберман А.С.
 71. Баранникова Е. В., Круглов И. Ю.
 72. Сливина Л.П., Левитан Б.Н. Скворцов В.В., Калинченко Е.И., Тумаренко А.В., Морозов М.Е., Сафронова Е.Ю., Голиева Э.А., Малякин Г.И.
 73. Калинина И.Г., Хасина А.В., Шпигельман М.
 74. Двойников С.И., Архипова С.В.
 75. Странцова Н.
 76. Новокрещенова И.Г., Новокрещенов И.В., Семикина Н.А., Чунакова В.В.
 77. Трифонов В.Д., Эйберман А.С.
 78. Солодовникова О.Н.
 79. Скворцов В.В., Левитан Б.Н., Голиева Э.А., Малякин Г.И.
 80. Григорьев К.И.
 81. Пельтихина О.В., Пикалова Л.П., Морозов А.М.
 82. Пельтихина О.В., Пикалова Л.П., Морозов А.М.
 83. Турчина Ж.Е., Белобородов А.А., Фатьянова О.П., Нор О.В.
 84. Камынина Н.Н., Ненахова Ю.С., Ярашева А.В., Александрова О.А., Аликперова Н.В.
 85. Блохина М.В., Сафина О.Г.
 86. Маликов В.Е., Рыбка М.М., . Затенко М.А, Орлов И.Н., Петрунина Л.В., Арзуманян М.А., . Данилов С.А.
 87. Курпе Е.Е., Ликстанов М.И., Гатин В.Р., Мозес В.Г.
 88. Зорина Е.В., Мудрова Л.А.
 89. Демидова Т. В.
 90. Консон К.
 91. Соловьева А.Л., Вартапетова Е.Е., Григорьев К.И.
 92. Солодянникова Ю.М., Соловьянович Е.В., Трущелёва Т.П., Юдина И.И., Гатилова О.М.