Журнал включен в российские и международные библиотечные и реферативные базы данных
РИНЦ (Россия)
EBSCO
Ulrichsweb

№all / 2022

 1. Grigorуev K.I., Kharitonova L.A., Vykhristyuk O.F., Nemtyreva L. F., Rakhmatullina Z.A.
 2. Morozov A.M., Novikova N.S., Martikainen D.R., Khorak K.I.
 3. Skvortsov V.V., Tinaeva R.Sh., Matveev N.D., Gorbach A.N.
 4. Kutsenko V.P., Kovaleva D.D., Peresada E.I., Seliverstov P.V.
 5. Khalilova U.A., Skvortsov V.V., Zadumina D.N., Bangarov R.Yu.
 6. Bikkulova D. S.
 7. Ostrovskaya I.V., Yorova N.R.
 8. Voronova Е.
 9. None
 10. Komrakov E.V.
 11. Garmanova A.A., Morozov A.M., Minakova Yu.E., Sobol E.A., Belyak M.A.
 12. Vdoushkina E.S., Povalyaeva L.V., Shishkina A.A., Zhilinskaya K.V., Krasnov N.V., Sutyagin A.V.
 13. Golieva E.A., Malyakin G.I., V.V. Skvortsov, Matveyev N.D., Bangarov R.Yu.
 14. Skvortsov V.V., Gorbach A.N., Belyakova E.V., Skvortsova E.M., Matveyev N.D.
 15. Usoltseva O.N.
 16. Bacalin V., Odnoralov M.
 17. Potupchik T.V., Kolevatova S.V.
 18. Bakaeva S., Tsurcumia D., Seliverstov P., Shapovalov V.
 19. Grigoriev K.I., Radchenko O.М., Shirobokov Ya. E.
 20. Masyukov S. A.
 21. Elistratov D.G.
 22. Mazukhina A.
 23. Shorinа A.
 24. Mazukhina A.
 25. Ivanova I.
 26. Ivanova I.
 27. Voronova E.
 28. None
 29. None
 30. Pavlov А.
 31. None
 32. None
 33. None
 34. Potupchik T.V., Korman Ya.V.
 35. Kryuchkova A.V., Panina O.A., Kondusova Yu.V.
 36. Kutsenko V.P., Kovaleva D.D., Mironova N.R., Peresada E.I., Seliverstov P.V.
 37. Skvortsov V.V., Rodionova I.V., Gorbach A.N., Ponomareva A.R., Matveev N.D.
 38. Grigoriev K.I., Grigorieva O.K., Mazurina S.V., Solovieva A.L., Vartapetova E.E.
 39. Kovalchuk A.N.
 40. Usolceva O.N.
 41. Elistratov D.G.
 42. Atiunina P.K., Ostrovskaya I.V.
 43. Drozdova A.
 44. None
 45. Kudryashev M.
 46. Kudryashev M.
 47. None
 48. Semashko N. A.
 49. VoronovaE.
 50. Potupchik T.V., Evert L.S., Burlakova A.V.
 51. Bogomaz L.V., Borzakova S.N., Tikhomirova A.E., Makarova E.N., Grigoriev K.I.
 52. Grigoriev K.I., Solodovnikova O.N., Khlypovka Yu.N., Nemtyreva L.F.
 53. Matveichyk T.V.
 54. Khabibulina M.M.
 55. Skvortsov V.V., Matveyev N.D., Zadumina D.N.
 56. Masyukov S. A.
 57. Selivirstov P.V., Savina L.V., Gavrilova N.P., Shapovlov V.V.
 58. Kovalchuk A. N.
 59. Lopatina T.N.
 60. Maisel I. E.
 61. Kudryashev M.
 62. Pribytkova M.
 63. Mazukhina A.